VÅRE VERDIER

1. JESUSFOKUS
Vi vil være en kirke forankret i Jesus med en bevisst relasjon til Den Hellige Ånd. Kjærlighet til Guds Ord, Den Hellige Ånds kraft, tilbedelse, bønn og fellesskap skal kjennetegne kirka.

2. RELASJONER
Vi vil være en kirke med en gjestfri kultur – et engasjert fellesskap preget av sjenerøsitet hvor alle kan kjenne at en hører til og blir respektert for den en er. Gjennom connect-grupper vil vi bygge relasjoner, dele liv og samtidig ha fokus på å vokse i tro og tjeneste.

3. ENDRINGSVILJE
Vi vil være en kirke i endring som viser vilje til å gjøre ting vi aldri har gjort før. Vi vil gjøre det Den Hellige Ånd kaller oss til for at nye mennesker skal komme til tro, og bli etterfølgere av Jesus.

4. INNFLYTELSE
Vi vil være en kirke som øver innflytelse både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi vil være banebrytende i å leve ut kallet Gud har gitt oss som kirke og enkeltpersoner – en ekstraordinær kirke som gjør ekstraordinære ting!

5. LEDERSKAP
Vi vil være en kirke som bevisstgjør, trener og utruster ledere. Vi vil disippelgjøre mennesker til å bli Jesu etterfølgere som tjener i og ut i fra den lokale kirka.