Søndagskole/BK+

Søndagsskole (3-10 år)
Hver søndag under gudstjenesten har vi en super søndagskole for alle 3-10 åringer, fordelt på to grupper, 3-6 år og 7-10 år. I løpet av disse samlingene synger vi, leker, lærer om Jesus og har det kjempegøy sammen. Alle barn hjertelig velkommen!!


BK+ (10-12 år)

Samtidig med søndagskolen har vi en egen gruppe for 10-12 åringene. Vi finner på aktiviteter, snakker, leker og lærer om Jesus. Dette er gruppa for deg som synes søndagskolen blir for barnslig.


Registrer barnet ditt i vårt nye system
Vi ønsker at barna dine skal ha det trygt hos oss. Som en del av vårt sikkerhetsopplegg rundt barna går vi over til et nytt system hvor alle barn blir registrert ved ankomst til søndagskolen, hvor de får en navnelapp på seg med en tilsvarende «hentelapp» til foreldrene. For å slippe å stå i registreringskø første gang, ber vi alle foreldre om å registrere informasjonen vi trenger. Dette skal kun gjøres en gang.

Registreringen gjøres her.