MISJON

Pinsekirka Filadelfia er engasjert i flere misjonsprosjekt rundt omkring i verden:

Kenya

Vi støtter fadderbarn, helseklinikk, evangelister bibelskoler i Kenya. Vi er også engasjert med nødhjelp i vanskelige stunder, spesielt til arbeidet til Dorkaskvinner som tar seg av foreldreløse barn i området rundt Thessalia i Kenya. Dette er en fortsettelse av det arbeid Ola-Emil og Oddrun Sprakehaug startet i sin tid som misjonærer. Deres arbeid teller nå flere hundre tusen mennesker, og  levende, voksende kirker. Les mer på facebook.com/medhjerteforkenya

Tyskland

Hege og Yngvar Årseth er utsendt av oss som misjonærer til Füssen i Syd-Tyskland, hvor de har startet flere kirker.

Ukraina

Vi støtter Open Heart-stiftelsen med økonomisk støtte og halvårlige klesinnsamlinger til de fattige i Ukraina. Disse innsamlingene engasjerer hele Ålesund by, og vi sender flere trailere fullastet med klær og annet hvert år.

India

Vi støtter de lokale misjonærerne Imsula Phom og Twinkle Thomas i deres arbeid i India.