CONNECTGRUPPER

Connectgruppene er hjerteslaget i kirka vår og en god måte å møte andre mennesker og bygge gode relasjoner.  Vi har stor tro på at man vokser som person og i sin tro på Jesus gjennom slike relasjoner. Connectgrupper er for alle i alle aldre.

Tanken bak Connectgruppene er å samles i mindre fellesskap, hjemme hos hverandre. I en Connectgruppe spiser man sammen, deler hverdagen, tro, erfaring og liv med Gud. Alle er velkommen til å delta i en connectgruppe.

Tre måter å bli med i en Connectgruppe:

1. Send en epost til connectgrupper@pinsekirka.no

2. Fyll ut et responskort i kirken og lever det i infodisken.

3. Om du kjenner en connectgruppe-leder i Pinsekirka kan du ta direkte kontakt med vedkommende.

Ønsker du å være med i en bestemt gruppe eller sammen med en bestemt person, kan du godt oppgi dette.